DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA (DBP)


Advertisements
BAHASA DAN KANAK - KANAK AUTISME
BAHASA DAN KANAK - KANAK AUTISME

Buku ini merupakan usaha penulis memaparkan sekelompok kanak-kanak istimewa yang memerlukan perhatian khusus dalam membentuk generasi anak muda demi pembangunan negara bangsa yang utuh. Kandungannya merangkumi perbincangan tentang pemerolehan bahasa ekspresif dan resepsif dalam kalangan kanak-kanak autisme. Bahasa ekspresif didefinisikan sebagai output bahasa, iaitu cara seseorang meluahkan keinginan melalui bahasa lisan atau tulisan. Bahasa reseptif pula bermaksud input bahasa, iaitu kefahaman tentang sesuatu perkara yang diperkatakan oleh orang lain. Kefahaman dalam bahasa reseptif dikaitkan dengan perkataan dan gerak isyarat. Buku ini amat sesuai dijadikan panduan terutamanya kepada ibu bapa atau penjaga kanak-kanak, autisme, para guru, pengkaji bahasa, dan pembaca umum yang ingin mengetahui tentang perkembangan bahasa dalam kalangan kanak-kanak autisme.

RM35

Advertisements

Advertisements
AKTIVITI BAHASA BERDASARKAN KURIKULUM: PANDUAN GURU ALIRAN PERDANA, PRASEKOLAH DAN PENDIDIKAN KHAS
AKTIVITI BAHASA BERDASARKAN KURIKULUM: PANDUAN GURU ALIRAN PERDANA, PRASEKOLAH DAN PENDIDIKAN KHAS

Buku ini mengandungi lebih daripada 100 aktiviti dan idea yang boleh dijadikan rujukan segera para guru bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu lebih berpusatkan murid dan mempunyai unsur didik hibur serta memenuhi keperluan pendidikan pada abad ke-21.

Abdullah Yusoff/Tan Siew Poh/Roslan Idris

RM20

Advertisements

Advertisements
PENGURUSAN TINGKAH LAKU KANAK-KANAK AUTISME: PANDUAN UNTUK GOLONGAN PROFESIONAL DAN IBU BAPA
PENGURUSAN TINGKAH LAKU KANAK-KANAK AUTISME: PANDUAN UNTUK GOLONGAN PROFESIONAL DAN IBU BAPA
Penulis:Normah Che Din, Noh Amit
Bil. Halaman:189
Berat Buku:0.30
RM30
Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s